HOME PAGE

Welcome - Croeso

Our mission is to educate and inspire children and communities, enhancing natural creativity and well being, through environmental art. Our vision is that children and adults will engage with nature in a creative way, helping to protect and sustain it for future generations. Ein nod yw addysgu ac ysbrydoli plant a chymunedau wrth wella creadigrwydd naturiol a lles trwy gelf amgylcheddol. Ein gweledigaeth yw y bydd plant ac oedolion yn ymgysylltu â natur mewn ffordd greadigol gan helpu i'w diogelu a'i chynnal ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Scroll down for news items and links to features

Beach Sculpture Festival 2024 / Gwyl Cerfluniau Traeth 2024

 

BEACH SCULPTURE FESTIVAL 2023

Our popular Beach Sculpture Festival was run during July 2023 for 5 days (25th-29th). Lots of people came and participated in our artist led workshops - it was a fantastic event again - Read a story feature on each day by following the links.

Also follow our sculpture trail entitled Sculpture on the Coast along the coastal path between Mumbles and Rhossili which links in with all the beach workshops. Five site specific way-marking sculptures have been created especially for the trail which assist in finding out more about beautiful Gower through the art pieces.

Beach Sculpture Festival 2022 - Gower/Swansea/Aberavon

- Link from photos below for photo feature of each day

Beach Sculpture Festival 2021 - Link from photos below for photo feature of each day

Our popular Beach Sculpture Festival was run during July for 5 days - Read a story feature on each day by following the links.

2020 Beach Sculpture Festival - Link from photos below for photo feature of each day

Our popular Beach Sculpture Festival was run during August for 5 days - Read a story feature on each day by following the links.

See previous years on our Festival pages.

Year of the Sea 2018 - Sculpture on the Coast Project

We are pleased to present our exciting project - a special waymarking sculpture trail along the Gower Coastal Path. This linked with our annual Beach Sculpture Festival and showcases contemporary Welsh arts in an adventurous, inspiring way. The project gives a distinctive cultural visual arts experience for all and encourages active lifestyles. Five site specific sculptures have been created especially for the trail between Mumbles and Rhossili by our team of artists using concepts inspired by the 2018 theme Year of The Sea. The project which began in Autumn 2017 has been funded via the Welsh Government's Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.

 

ENVIRONMENTAL ART FOR SCHOOLS / YSGOLION CREATIVITY WORKSHOPS / GWEITHDAI CREADIGRWYDD

Our interpretative nature and art projects and workshops aim to achieve an awareness of local natural environments and wildlife for school children, through observation and study in an artistic way. See schools pages to book.

Port Eynon Bay 27.7.17

Bracelet Bay 28.7.17

Another successful year of our Beach Sculpture Festival, now in its 14th year, was run in July. To see a feature on each day, click on the photos or Beach name.
Cynhaliwyd blwyddyn lwyddiannus arall o'n Gwyl Cerflun Traeth, sydd bellach yn ei 14eg flwyddyn, ym mis Gorffennaf. I weld nodwedd ar bob dydd, cliciwch ar y lluniau neu enw'r Traeth

 

Sculpture on the Coast Project / Cerflunwaith ar y Prosiect Arfordir

Rydym yn falch o gyflwyno ein prosiect cyffrous - llwybr cerfluniau arbennig ar hyd Llwybr Arfordir Gwyr. Bydd hyn yn cyd-fynd â'n Gwyl Cerfluniau Traeth flynyddol ac yn arddangos celfyddydau cyfoes Cymru mewn ffordd llawn antur ac ysbrydoliaeth. Bydd y prosiect yn rhoi profiad celfyddydau gweledol diwylliannol unigryw i bawb ac yn annog ffyrdd actif o fwy. Caiff pum cerflun eu creu'n arbennig gan ein tîm o artistiaid ar gyfer mannau penodol ar y llwybr rhwng y Mwmbwls a Rhosili. Byddant yn defnyddio cysyniadau a ysbrydolwyd gan thema 2018, sef Blwyddyn y Môr. Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy'n anelu at annog syniadau cynnyrch arloesol newydd trwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

The surfboard and fish sculptures at Caswell were unveiled by TV Coast and Country Programme Presenter Andrew T. Price - 20.7.18


Cafodd y cerfluniau syrffio a physgod yn Caswell eu dadorchuddio gan y Rhaglen Arfordir TV a Rhaglen Gwlad Andrew T. Price

 

Shell Sculpture at Three Cliffs Bay Cerflun cragen ym Mae'r Tri Chlogwyn

The fifth sculpture installed on the Gower Coast Path - 6.7.18. Our sculpture trail is now complete.Y pumed cerflun wedi'i osod ar Lwybr Arfordir Gwyr.Mae ein llwybr cerflun wedi'i gwblhau erbyn hyn.

The Leaping Fish Sculpture at Limeslade was unveiled by Professor Mal Pope - 12.7.18

Dadorchuddiwyd Cerflun Pysgod Ehangu yn Limeslade gan yr Athro Mal Pope - 12.7.18

more details am ragor o fanylion

Surfboard sculptures at Caswell Bay

Cerfluniau byrddau syrffio ym Mae Caswell

The third sculpture installed on the Gower Coast Path.

Y trydydd cerflun wedi'i osod ar Lwybr Arfordir Gwyr

more details am ragor o fanylion

Fish Sculpture at Limeslade Bay

Cerflun pysgodyn ym Mae Limeslade

The fourth sculpture installed on the Gower Coast Path
Y pedwerydd cerflun wedi'i osod ar Lwybr Arfordir Gwyr

more details am ragor o fanylion

 

 

Arch sculpture unveiling at Horton by Sir Robert Hastie KCVO, CBE, RD

Dathlu cerfluniau arch yn Horton. The first sculptures installed on the Gower Coastal Path. Y cerflun gyntaf wedi'i osod ar yLlwybr Arfordir Gwyr

click here for more details/story. cliciwch yma am ragor o fanylion

 


White Horse Sculpture at Rhossili

Cerflun Gwyn Ceffylau yn Rhosili

The project is progressing - the sites have been chosen for the five way-marking sculptures and the artists' designs have now been made

Cerflun ar y Prosiect Arfordir

Rydym yn falch o gyhoeddi dechrau ein prosiect cyffrous newydd - llwybr cerfluniau arbennig ar hyd Llwybr Arfordir Gwyr. Bydd hyn yn cyd-fynd â'n Gwyl Cerfluniau Traeth flynyddol ac yn arddangos celfyddydau cyfoes Cymru mewn ffordd llawn antur ac ysbrydoliaeth. Bydd y prosiect yn rhoi profiad celfyddydau gweledol diwylliannol unigryw i bawb ac yn annog ffyrdd actif o fwy. Caiff pum cerflun eu creu'n arbennig gan ein tîm o artistiaid ar gyfer mannau penodol ar y llwybr rhwng y Mwmbwls a Rhosili. Byddant yn defnyddio cysyniadau a ysbrydolwyd gan thema 2018, sef Blwyddyn y Môr. Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy'n anelu at annog syniadau cynnyrch arloesol newydd trwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

Mae'r prosiect ar waith - mae'r safleoedd wedi'u dewis ar gyfer y pum cerflun â chyfeirbyst ac mae dyluniadau'r artistiaid wedi'u cwblhau cliciwch yma

Art and Education by the Sea /Celf ac Addysg ar Lan y Môr is an Environmental Arts Company operating in South and West Wales in the U.K. We specialise in running sculpture and art workshops and events for school children and communities read more

Cwmni Celf Amgylcheddol yw Celf ac Addysg ar Lan y Môr sy'n gweithredu yn ne a gorllewin Cymru, sy'n arbenigo mewn gweithdai/digwyddiadau i blant ysgol a chymunedau. Rydym yn dîm o artistiaid hyfforddedig sydd wedi cydweithio'n flaenorol ar brosiectau celf ysgolion

ART IN THE LANDSCAPE SCULPTURE TRAIL PROJECT 2017

with Pennard, Newton, Bishopston, Knelston and Christchurch Primary Schools and The Young Carers Group. Link to feature - Click on photos below.

 
 

There is now a exhibition of photos of the trail at the Rose Hip and Vintage Tearoom - Wildflower Cafe on Blackhills Lane, Gower until further notice.

ANNUAL BEACH SCULPTURE FESTIVAL 2017 PHOTO FEATURE

Caswell Bay 24.7.17

Oxwich Bay 25.7.17

Port Eynon Bay 26.7.17

Bracelet Bay 27.7.17

Another successful year of our Beach Sculpture Festival, now in its 13th year, was run in July. To see a feature on each day, click on the photos or Beach name.

 

THROUGH THE SENSES ART AND NATURE PROJECT SUMMER 2017

 

 

Through The Senses Art and Nature Project - Summer 2017

Click on photos to link to Feature

 

 

 

 

BEACH SCULPTURE FESTIVAL 2016

GWYL CERFLUNIAU TRAETH 2016

Caswell Bay 25.7.16

Oxwich Bay 26.7.16

Port Eynon Bay 27.7.16

Bracelet Bay 28.7.16

Blackpill Beach 29.7.16

Another successful year of our Beach Sculpture Festival, now in its 12th year, was run in July. To see a feature on each day, click on the photos or Beach name.

AONB 60th Birthday Celebration Flag Schools Project 2016

Prosiect Baneri Ysgolion i Ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu AoHNE

The project involved 7 Gower Primary Schools - Bishopston, Newton, Crwys, Penclawdd, Knelston, Pennard and Llanrhidian working with our artists in an exciting interpretative opportunity to create banner flags for the 60th birthday of the Gower Area Of Outstanding Natural Beauty title. Their colourful banner flags were based on seven beaches and the flora and fauna in the Gower AONB to celebrate the beauty and biodiversity of the area. It was an ideal opportunity to share the story of Gower with the children, highlight the AONB anniversary and the forthcoming celebration events. The beautiful banners will be displayed at Rhossili Visitors Centre (July 16th and 17th) and the Civic Centre to celebrate with the wider community the AONB 60th birthday, as well as at other planned events throughout the year. See below for banner images.

 

2015 FESTIVAL FEATURES

Click on photos to link to each day

Caswell Beach - 22.07.15

Oxwich Beach -23.07.15

Port Eynon Beach - 24.07.15

Bracelet Bay - 25.07.15

 

 

Click photos below to link

to Sculpture Trail Feature

Every Child Outside Sculpture Trail

Project 2014

Schools Project making sculptures for a special trail

 

.....

 

 

 

ECO-ART FOR SCHOOLS PROJECT 2012-13

SWANSEA AND PEMBROKE SCHOOLS

EXHIBITON OF PHOTOGRAPHS AT TENBY MUSEUM AND ART GALLERY

Now showing from 26.10.13 to 23.11.13

FFOTOGRAFFAU YN CANOLFAN

Eco-Art Project Feature

EC0-GELF I YSGOLION

2012-13 ARDDANGOSFA

...Site Specific Sculpture Sec-Ed Project 2012

Datganiad I'r Wasg Mawrth 2012 Prosiect Cerflunio Safle Penodol Addysg Uwchradd

CLICK HERE FOR PROJECT FEATURE

The Nine Site Specific Sculptures built in Nine Welsh Secondary Schools - ( left to right):

PARTNER SCHOOLS: BISHOP GORE, LLANGATWG, CEFN HENGOED, GLAN AFAN, MORRISTON, MILFORD HAVEN, QUEEN ELIZABETH, ST. JOSEPH'S R.C., SIR THOMAS PICTON.

LOUGHOR FORESHORE PARK SCULPTURE PROJECT 2011 FEATURE -

Sculptures and interpretation carvings were installed in the Loughor Foreshore Park beside the estuary and officially unveiled by the Lord Mayors of Swansea and Carmarthen.

Click on photos for feature.

SCHOOL TERM TIME PROJECTS-Please get in touch with us at info@artandeducationbythesea.co.uk for workshop details/prices that we are available to run for Primary Schools in Swansea and West Wales- e.g. Through the Seasons Project and Art in the Environment - a Project for Foundation Phase.

INSET DAYS FOR TEACHERS -Informative and practical inset days for teachers are available from the Art and Education by the Sea Team- specialising in the teaching of kinaesthetic and hands on educational approachs that link in with the curriculum, especially in outdoor settings. Please contact us for further information and prices at info@artandeducationbythesea.co.uk

Art and Education by the Sea are a trained team of artists who have extensive experience in working with schools and community in natural settings since 1998 on high profile environmental art projects. Our team of talented Swansea and West Wales artists are available to run small or large interpretative and fun events or workshops for all age groups at competitive rates. Please contact us for a free consultation to find out more. Our website features examples of projects we have run in the past.

Reg. Ltd. Co. No: 8204938

Welsh Finalists of National Lottery Awards 2006 for The Most Innovative Project

Shortlisted finalists for 2023 Plastic Free Creative Awards

All photos Copyright Sculpture by the Sea UK/ Art and Education by the Sea/Celf ac Addysg Lan y Môr

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us